Data protection poderá retardar entrada de novos medicamentos no mercado